Interne communicatie

Interne communicatie speelt een bepalende rol in het succes van een organisatie, hoe groot of hoe klein die ook is. Een goed doordachte interne communicatie zorgt voor een gesmeerde organisatie met tevreden medewerkers, een efficiëntere samenwerking tussen afdelingen en een betere doorstroming van kennis.

Maar hoe begint u eraan? Kiest u best voor mededelingen ad valvas of voor een personeelsblad? Rekent u eerder op persoonlijke communicatie via teamleaders of afdelingshoofden? Of zet u alle middelen in op digitale communicatie via het intranet?

In deze praktijkgerichte opleiding belichten we interne communicatie vanuit verschillende invalshoeken: van een theoretische onderbouwing tot succesfactoren voor een intern communicatiebeleid. Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden krijgt u een handleiding om zelf een succesvol intern communicatieplan op te stellen. Of hoe een goede interne communicatie leidt tot gemotiveerde en betrokken werknemers.