Beter communiceren op het werk

over Communicatie

communicatieophetwerk.jpg

Communiceren is iets wat we dagelijks doen. Zeker op het werk bestaat onze job voornamelijk uit communicatie. Praten, luisteren en reageren, het lijkt zo eenvoudig. Maar efficiënte communicatie gaat niet vanzelf. Enkele tips om vlotter te communiceren met collega’s, managers en zakenpartners.

Communicatie is één van de belangrijkste skills op de werkplek. Een duidelijke en heldere communicatie zorgt voor betere resultaten, meer samenwerking en verhoogt het werkplezier.

Een betere en meer efficiënte communicatie leidt niet alleen tot minder problemen, maar brengt je verder in je carrière en in je relaties met anderen.

Wat zijn de meest voorkomende problemen?

Er zijn vele oorzaken die ten grondslag liggen aan een slechte communicatie. 

Top 3 van de communicatieproblemen:

1. Niet echt luisteren naar wat de ander zegt 
2. Er wordt ingevuld wat de ander denkt (verkeerde veronderstellingen maken) 
3. De gesprekspartner kan zijn/haar emoties niet beheersen (kwaad worden, toeklappen, ...) 

Meer specifiek onderscheiden we problemen die zich kunnen voordoen bij de zender van de boodschap (de spreker) en de ontvanger (de luisteraar).

Communicatieproblemen bij de spreker:

 • Niet duidelijk en precies genoeg de boodschap formuleren. Dus te vaag en onnauwkeurig communiceren. 
 • Te veel tegelijk willen zeggen. Bondige en beknopt is vaak veel effectiever. Het vereist wel dat je vooraf je gedachten op een rij zet en een duidelijke structuur in je boodschap brengt.
 • Te veel het eigen gedachtenspoor volgen, zonder rekening te houden met de reacties van de gesprekspartner. In het extreme spreken we van doordrammen.

Communicatieproblemen bij de luisteraar:

 • Niet luisteren terwijl de andere praat maar al nadenken over het antwoord dat jij wilt geven.
 • De ander niet laten uitpreken of onderbreken
 • De neiging om zich te focussen storende details en daardoor het 'complete verhaal' niet horen.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen bij efficiënte communicatie op het werk?

 • We hebben nooit goed geleerd om goed en efficiënt te communiceren. 
 • We voelen ons vaak onzeker of hebben schrik de controle te verliezen. 
 • We hebben te weinig geduld en luisteren niet echt naar de ander. 
 • We denken te veel vanuit onze eigen leefwereld zonder empathie voor wat anderen voelen.

Het belang van non-verbale communicatie.

Vaak denken we bij communicatie te veel aan praten en luisteren. Een belangrijke factor is echter ook de non-verbale communicatie of lichaamstaal.
We communiceren eigenlijk continu 'zonder woorden': met onze ogen, gebaren, houding, mimiek, ... 

Twee pijnpunten: feedback geven en omgaan met kritiek

Kritiek krijgen vinden we meestal niet aangenaam, maar kritiek geven (of beter: feedback geven) is soms nog veel moeilijker. 
Waarom vinden we het zo moeilijk om er soepel mee om te gaan? In veel gevallen is kritiek juist een kans om te groeien en te verbeteren. Dikwijls zitten onze emoties in de weg en worden we boos of emotioneel als we worden aangesproken op ons gedrag. 
In het omgaan met kritiek speelt onzekerheid vaak een rol. De oplossing gestaat erin om op een assertieve manier te communiceren met respect voor jezelf en voor de ander.

Tips voor een betere communicatie:

 • Geef elkaar de kans om (uit) te spreken en luister goed naar elkaar. 
 • Geduld, openheid en respect zorgt voor een oprechte communicatie. 
 • Laat elkaar uitspreken en probeer om beurten te praten. 
 • Laat het tot u doordringen wat uw gesprekspartner heeft gezegd. Voorkom dat u te snel inspringt met uw eigen verhaal. 
 • Let eens op uw houding. Dit kan veel zeggen over de wijze waarop u tegenover uw partner staat. Lichaamstaal zegt eveneens veel over uw opstelling (ik neem je niet serieus; ik heb hier eigenlijk geen zin in; ik heb het voor het zeggen) Let ook eens op de houding van de ander (hij lijkt zich te voelen aangevallen, dus misschien ben ik te defensief). 
 • Vat af en toe samen wat de ander zegt. Daarmee laat u merken dat u luistert en kunt u checken of u de ander goed begrepen heeft. 
 • Probeer elkaar te begrijpen ondanks dat u het met elkaar niet eens hoeft te zijn. In dat geval voorkomt u dat u probeert te overtuigen en vervalt u niet in het maken van verwijten. 

Meer info over de cursus communicatievaardigheden

Ook interessant: verbindende communicatie

ReactiesWat vinden anderen van dit artikel?