Public relations - Het PR-plan

Deze actieve en resultaatgerichte workshop leert u hoe te beginnen aan een Public Relations plan, of hoe een bestaand plan nog kan verbeterd en geactualiseerd worden. Tijdens de training krijgen de cursisten een eerste aanzet met heel toepasbare en concrete tips zodat ze later zelf aan de slag kunnen en het PR-plan in de eigen organisatie in de praktijk kunnen brengen.